ЕК приема преработени насоки за държавна помощ за търговия с емисии

  • 0
authorАвтор: 24 часа онлайн
ЕК приема преработени насоки за държавна помощ за търговия с емисии

СНИМКА: Pixabay

В съответствие с Европейския зелен пакт и целта на ЕС да се превърне в първата неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г. Комисията прие днес преразгледани насоки за държавна помощ в контекста на системата на ЕС за търговия с емисии и на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове след 2021 г. („Насоките за СТЕ“).Те ще влязат в сила на 1 януари 2021 г. с началото на новия период за търгуване по СТЕ и ще заменят предходните насоки, приети през 2012 г., съобщиха от пресцентъра на Европейската комисия.

Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Маргрете Вестегер, която отговаря за политиката в областта на конкуренцията, заяви: За да се справим по устойчив начин с изменението на климата и за да постигнем целите на „Зеления пакт“, трябва да определим цена за въглеродните емисии, като същевременно избегнем тяхното изместване. Приетите днес преразгледани насоки на ЕС за държавна помощ в контекста на схемата за търговия с емисии са важен елемент от този проект. Те дават възможност на държавите членки да подкрепят онези сектори, които поради непреките разходи за емисии са изложени в най-голяма степен на риск от изместване на въглеродни емисии. В същото време те спомагат за постигането на икономически ефективна декарбонизация в икономиката чрез избягване на свръхкомпенсации и неоправдани нарушения на конкуренцията в рамките на единния пазар.

Контролът върху държавната помощ, упражняван от ЕС, играе важна роля за постигането на целите на Европа, поставени в „Зеления пакт“. За да се извлекат всички ползи от ограничените публични средства, от решаващо значение е правилата за държавна помощ да продължават да се прилагат. Това означава да се гарантира, че публичните средства не изместват частното потребление, както и че в рамките на единния пазар се запазват еднакви условия на конкуренция, а разходите за данъкоплатците се свеждат до минимум.

Целта на насоките за СТЕ е да се намали рискът от „изместване на въглеродни емисии“. Поради този риск предприятията преместват производството в държави извън ЕС с по-малко амбициозни политики в областта на климата, което води до по-малка икономическа активност в ЕС, като същевременно емисиите на парникови газове по света не намаляват. По-специално, насоките дават възможност на държавите членки да компенсират предприятията в рисковите сектори за част от по-високите цени на електроенергията, произтичащи от сигналите за цените на въглеродните емисии, създадени от СТЕ на ЕС (така наречените „непреки разходи за емисии“). В същото време свръхкомпенсирането на предприятията би било в противоречие със сигналите за цените, създадени от СТЕ на ЕС, за да се насърчи икономически ефективната декарбонизация на икономиката, и би предизвикало неоправдани нарушения на конкуренцията в рамките на единния пазар.

В този контекст чрез преработените насоки за СТЕ:

а) помощта ще се насочва само към сектори, изложени на риск от изместване на въглеродни емисии, поради високите непреки разходи за емисии и тяхната силна зависимост от международната търговия. 10 сектора и 20 подсектора (в сравнение с 14 сектора и 7 подсектора съгласно предходните насоки) са допуснати въз основа на обективна методика;

б) през новия период ще бъде определен стабилен процент на компенсация от 75 % (намален от 85 % в началото на предишния период на търгуване по СТЕ) и ще бъдат изключени компенсациите за неефективни технологии с цел да бъдат запазени стимулите на предприятията за енергийна ефективност и

в) компенсацията ще бъде обвързана с допълнителни усилия за декарбонизация от страна на засегнатите предприятия, като например спазването на препоръките от одита на тяхната енергийна ефективност.

В насоките също така се вземат предвид особеностите на малките и средните предприятия (МСП) в съответствие със стратегията за МСП за устойчива и цифрова Европа, като те се освобождават от новите изисквания за условията с цел да се ограничи административна тежест върху тях.

С подкрепата на външен консултант Комисията извърши задълбочена оценка и оценка на въздействието в съответствие с Насоките за по-добро регулиране. В този контекст Комисията проведе множество консултации, включително обществена консултация въз основа на въпросник и целева консултация, за да получи мнението на заинтересованите сектори. Комисията потърси също мнението на съответните заинтересовани страни по предложение за преработени насоки чрез обществена консултация, проведена от 14 януари до 10 март 2020 г. Всички подробности за обществената консултация са достъпни онлайн.

Новите насоки, докладът за оценка на въздействието и всички придружаващи документи се намират тук.

В момента Комисията оценява и преразглежда други насоки за държавна помощ, сред които Насоките за помощ в областта на енергетиката и околната среда, за да гарантира, че те са в пълно съответствие с целите, които си е поставила в областта на климата и цифровите технологии.

Контекст

През декември 2019 г. Европейската комисия представи Европейския зелен пакт — пътна карта за постигане на устойчива икономика на ЕС и неутралност по отношение на климата до 2050 г. чрез превръщане на предизвикателствата в областта на климата и околната среда във възможности във всички области на политиката, и чрез осигуряване на справедлив и приобщаващ преход за всички.

Схемата на ЕС за СТЕ е крайъгълен камък на политиката на ЕС за борба с изменението на климата и възлов инструмент за икономически ефективно ограничаване на емисиите на парникови газове. Създадената през 2005 г., СТЕ е първият световен пазар на въглеродни емисии и остава най-големият. Тя функционира във всички 27 държави от ЕС плюс Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Обединеното кралство участва в СТЕ на ЕС до края на преходния период. Съгласно Протокола за И/СИ СТЕ на ЕС се прилага спрямо и в Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия, доколкото тя се прилага към дейностите по производство, пренос, разпределение и доставка на електроенергия, търговията на едро с електроенергия или трансграничен обмен на електроенергия. Като определя цена за въглерода, системата постига конкретни резултати за околната среда: Европейският съюз вече е на път да постигне целта си за намаляване на емисиите на парникови газове за 2020 г.

Миналата седмица Комисия представи план за допълнително намаляване на емисиите с най малко 55 % до 2030 г. До юни 2021 г. Комисията ще направи също преглед и при необходимост ще предложи изменения на всички съответни инструменти на политиката, сред които Директивата за СТЕ на ЕС, за да бъде постигнато допълнително намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г.

След като прегледа инструментите на политиката, свързани с климата, включително инициативата за създаване на механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите, Комисията ще провери дали е необходимо Насоките за СТЕ да бъдат преразгледани или адаптирани, за да се гарантира съгласуваност с целта за неутралност по отношение на климата и да се допринесе за нейното постигане, като същевременно се спазват еднакви условия на конкуренция.

Споделете

CAPTCHA изображение
120 лв. помощ за храна за някои бедни пенсионери, няма да вдигат двойно пенсиите до 369 лв.

120 лв. помощ за храна за някои бедни пенсионери, няма да вдигат двойно пенсиите до 369 лв.

Сачева чу съветите на социалните министри от “Клуб “24 часа” Визионери” Всички ще се вдигнат с 5% от 1 юли 2021 г. Средната пенсия става 489 лв.  Максималният осигурителен доход замръзва на 3000 лв. От 1 януари 2021 г. минималната пенсия ще е 300 лв., а таванът ще достигне до 1440 лв. От първи юли пък всички останали пенсии да се вдигнат еднакво

Експедиция в Балкана разкри: Българският Клондайк е в Средна гора

Експедиция в Балкана разкри: Българският Клондайк е в Средна гора

Дупки в скалите крият злато и сребро Злато извира от Сърнена Средна гора! Благородният метал е съхранен стотици години наред в специални дупки в скалите, наречени шарапани. Първите проби за наличие на злато вече са направени и резултатите са категорични - тези тракийски светилища крият в недрата си не само злато, но и сребро

Регистрират кладенците до 27 ноември

Регистрират кладенците до 27 ноември

До 27 ноември собствениците на кладенци, сондажи, герани, дренажи и други съоръжения за подземни води за битови цели трябва да се регистрират в съответната Басейнова дирекция, напомня Министерството на околната среда. В противен случай тези съоръжения няма да може да се използват и ще се ликвидират за сметка на собственика

Ердоган: Турция откри 405 млрд. куб.м природен газ в Черно море

Ердоган: Турция откри 405 млрд. куб.м природен газ в Черно море

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган съобщи, че общият обем газ, който Турция е открила в находище в Черно море, е 405 млрд. куб.м, предаде Анадолската агенция. Ердоган, придружаван от вицепрезидента Фуат Октай, министъра на финансите и държавната хазна Берат Албайрак и други държавни лица, посети кораба "Фатих"

Емил Димитров: Ще поискаме отлагане на регистрацията на кладенците

Емил Димитров: Ще поискаме отлагане на регистрацията на кладенците

Емил Димитров посочи като причина за това кризата с коронавируса Министърът на околната среда и водите Емил Димитров ще поиска отлагане с 1 година на регистрирането на кладенците. „Обсъждаме го с министъра на земеделието. От 10 години се върти проблемът. Но тази година заради коронавируса е по-добре да го отложим с 1 или 2 години”

Всички пенсии с 5% нагоре от 1 юли, минималната става 300 лева от 1 януари

Всички пенсии с 5% нагоре от 1 юли, минималната става 300 лева от 1 януари

Всички пенсии ще се вдигнат с 5% по швейцарското правило от 1 юли, а минималната ще се вдигне от 250 на 300 лева още от 1 януари. От началото на годината таванът пък ще се вдигне с 20% и ще стане 1440 лв. Това предвижда проектът на закона за Държавното обществено осигуряване за 2021 г., с който "24 часа" разполага.  Бонусът от 50 лв

АКТУАЛНО

Дългът на България за 2019 г. е 20.2% от БВП

7 апартамента под 60 кв. м в брой 4 на "Малкото жилище"

Площта на дома отдавна не е определяща за функционалността му и за добрия стил на интериора. Защото винаги има начини те да се постигнат, а и към тях да се добавят оригиналност, индивидуалност и комфорт. Как да го направим? Много от отговорите са в брой 4 на "Малкото жилище", книжката, която е част от поредицата на списание "Идеален дом"

Парламентът реши: БУЛСТАТ-ът става 9-цифрен, за да не съвпада с ЕГН-то

Промяната ще засегне близо 300 486 лица в България Задължителна смяна на БУЛСТАТ-а очаква хората със свободни професии, адвокати, занаятчии, земеделски производители и други. От 10-цифрен той ще стане 9 и ще се генерира от специален софтуер на случаен принцип от Агенцията по вписванията. Това решиха депутатите след като приеха на второ четене

Заради кризата: 2020 г. икономиката се свива с 3%, догодина тръгва пак нагоре с 2,5%

Доходите ще растат с 5%, инфлацията ще е 1,4%, данъците остават без промяна Кризата ще свие българската икономика с 3% тази година, но догодина отново тръгва нагоре. Очакваният ръст е 2,5% и все още няма да достигне предкризисното си равнище от 2019 г. Това е записано в есенната макроикономическа прогноза на финансовото министерство

В зимните курорти - с маски на лифта, кабинките ще са отворени

В ски училищата се приемат до 10 човека Туристите в зимните курорти трябва да носят маски на лифтовете, включително и в кабинките. Те ще се дезинфекцират по график - поне три пъти на ден. Кабините ще работят с отворени прозорци и шлюзове, за да се проветрява въздухът, като броят на хората в закритите лифтове може да бъде ограничаван по преценка на

БИЗНЕС НОВИНИ

НЕ ПРОПУСКАЙ

Над 10 млрд. лв. дефицит в бюджета за 2 г. заради пандемията

ЕС отпуска 40 млн. евро за малките и средните предприятия заради кризата

С 40 милиона евро ЕС подпомага малките и средните предприятия, за да осигурят безопасни условия на труд и нормален работен процес в условията на COVID пандемия. В края на октомври месец се очаква Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) да отвори за кандидатстване процедура „Адаптиране на

Агенцията по храните хвана палма в сирене в Перник, глобата е до 6000 лв.

Агенцията по храните откри немлечни мазнини (палма) в една проба сирене и несъответствие по физикохимични показатели в друга проба сирене и в две от кашкавал. Продуктите са взети от обекти за търговия на дребно в Перник от комисия от експерти от БАБХ, Асоциацията на млекопреработвателите, Националната асоциация на млекопреработвателите

САЩ разширяват санкциите срещу “Турски поток”

“Русия използва своите тръбопроводи за създаването на национална и регионална зависимост от руските енергийни доставки, а Москва разширява своето политическо, икономическо и военно влияние, отслабва европейската сигурност. Тези тръбопроводи (“Северен поток-2”, “Турски поток”) намаляват енергийната диверсификация на Европа и, следователно

Европарламентът настоява ЕС да върне визите за САЩ заради България

Европейският парламент ще гласува днес резолюция, в която призовава ЕС да върне визите за американски граждани. Причината е, че гражданите на България, Румъния, Кипър и Хърватия не могат да пътуват безвизово в САЩ, предаде БНТ. Европейският парламент прие подобна резолюция и преди три години, но до реално връщане на визите за американци не се

ОЩЕ ОТ БИЗНЕС НОВИНИ

Еврокомисията емитира за пръв път социални облигации на ЕС по SURE

Въвеждат единни правила за безопасност в курортите

Със заповед на вицепремиера и министър на туризма Марияна Николова се въвеждат единни правила за противоепидемични и санитарни мерки в курортите по повод предстоящия зимен сезон 2020/2021 г., съобщиха от министерството на туризма Целта е всички туристически места да въведат еднакви практики, с които да се гарантират здравето и безопасността на

Предлага се цената на природния газ през ноември да бъде 27,03 лв./MWh

Предложението на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цена на природения газ за ноември в размер на 27,03 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) беше обсъдено на открито заседание в Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ днес. Поради усложнената епидемиологичната обстановка в страната представителите на обществения доставчик

САЩ: Искът срещу "Гугъл" не е заведен по желание на Тръмп

Американското министерство на правосъдието подаде иск срещу "Гугъл", като го обвини в нарушаване на закона за конкуренцията, с цел запазване на монопола върху търсенето в интернет и онлайн рекламата, предаде БНТ. Антимонополният иск е заведен след повече от година разследване и е подаден в момент, в който дейността на технологичните гиганти се

840 туроператори и агенти кандидатствали за помощта от 10 млн. лв за ковид кризата

840 туроператори и туристически агенти подадоха заявления за помощта от 10 млн. лв. по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“. Бюджетът на всички постъпили предложения е над 64,131 млн. лв, съобщиха от Министерството на туризма. Срокът, в който всички крайни потребители можеха да подават своите заявления за европейско

АКТУАЛНО ОТ БИЗНЕС НОВИНИ