Сушата - реките вече празни, за месец водата намаля с 40%

  • 0
authorАвтор: Албена Арабаджиева

8 града и 213 села са на режим

С 40% е спаднал общият обем на водите в реките в България само за месец. Повечето в страната са били със средномесечни количества под нормата.

Това показват последните данни на министерството на околната среда за юли, когато общият обем на речния отток е бил 645 млн. кубични метра. В сравнение с година назад е намалял с 20%.

В Дунавския водосборен басейн обемът е 285 млн. кубични метра, което е с 49% по-малко от предходния месец и с 30% по-малко от този за юли 2019 г. През юни спрямо май също има значителен спад - 30%.

Басейнът обхваща почти цялата територия на страната на север от Стара планина без Черноморието. Така че тук може да се направи разграничение между източната и западната част на басейна - повечето от наблюдаваните реки през юли са с водни количества под месечните норми.

Около и над

тях са само

река Искър

при град Нови Искър, който е в близост до София, и Янтра при село Каранци, близо до Велико Търново.

Министерството отчита, че през юли в резултат на валежи река Искър е вдигнала значително нивото си - с близо 2 метра. Тогава някои от подлезите в София бяха под вода. В останалата част на Дунавския басейн валежите са оказали краткотрайно и не са напълнили реките.

През септември водите в целия басейн са под праговете, показват ежедневните бюлетини на министерството.

В Черноморския басейн сушата е още по-голяма - в бюлетина за 17 септември е записано, че всички реки са близо до праговете за ниски води. Има и една пресъхнала - Факийска, в района на село Зидарово. През юли общият обем на речния отток е бил 20 млн. кубика - с 42% по-малко спрямо предходния месец и също толкова година назад. През юни спрямо май обемът е намалял с 29 на сто.

Водата в реките в Западнобеломорския водосборен басейн също е спаднала с около 40% през юли спрямо юни и с 16 на сто спрямо юли 2019 г. Преди 2 месеца общото количество е било 90 млн. кубични метра, като отново всички са с води под нормата. Регионът обхваща югозападната част на България. Водата е спаднала още повече през юни спрямо май - с 44%.

Най-пълноводен е Източнобеломорският водосборен басейн, където водата в реките е намаляла с 26% за месец и едва с 2% за година, като през юли общият обем е бил 250 млн. кубични метра. Въпреки това повечето нива отново са под средномесечните норми, а около и над тях са само р. Марица при село Радуил и при Пловдив, Първомай, Харманли и Свиленград и на р. Чепинска при Велинград. През юни спрямо май спадът на общия обем вода в реките е бил по-малък - с 13%.

Обезпокоителни

са и стойностите

на индекса на

засушаване,

които всеки месец се изчисляват от Националния институт по метрология и хидрология на база предварително определени средномесечни водни количества по поречия. Според него за юли повечето от големите реки у нас са със засушаване. То е силно по поречията на реките Русенски Лом и Факийска, която вече е пресъхнала на места. Умерено има по поречията на реките Осъм, Ропотамо, Струма и Места. А с около средно засушаване са поречията на Огоста, Искър, Вит, Янтра, Провадийска, Марица и Тунджа.

Що се отнася до язовирите за питейно-битово водоснабдяване, три са пълни под 50% - “Асеновец”. “Тича” и “Ястребино”, заяви министър Емил Димитров в петък по време на парламентарния контрол. (Какво е нивото на останалите язовири за питейна вода виж картата).

По думите на Димитров постъпилият приток в яз. “Ястребино” от началото на 2020 г. е 3,88 млн. кубика. В началото на септември язовирът е пълен едва 22,65%. Наблюдават се

влошаване на

качеството

на водата

и повишаване на манганови йони. Това са показали дълбочинни проби от язовира, направени след сигнал за наличие на мътна вода във водопреносната система.

В яз. “Тича” притокът от една година е бил малко над 7 млн., колкото е потреблението му само за месец. Процентът на запълване в него е 47,2, поради това ползването е редуцирано. От графика за септември става ясно, че заявките за ВиК - Шумен и Търговище, са намалени съответно до 2,4 и 0,7 млн. кубика. Заявката за напояване се редуцира от 1,546 на 1 млн. кубични метра. Все още няма депозирани заявления за издаване на разрешителни за водовземане от алтернативни водоизточници от ВиК - Шумен.

Язовир “Асеновец” е пълен 36,33%, като разрешените обеми за питейно-битови нужда са 0,8 млн. кубика. Акумулира се и допълнителен обем, след като ВиК - Сливен, е предприел мерки за включване на алтернативни водоизточници.

Макар язовир “Камчия” да е малко над 50%, полезният обем е 30,85 на сто. Затова и

заявките за

септември за

Варна и Бургас

са редуцирани

Министерстовто на околната среда вече оповести идеята си да включи три язовира в системата за питейно-битово водоснабдяване в Черноморския регион, за да облекчи използването на вода от “Камчия”, който в момента е основен източник за Варна и Бургас. Това са “Ахелой”, “Порой” и “Георги Трайков”, които в момента се използват за напояване.

Язовир “Ясна поляна” също е с по-нисък обем. Наличният към 17 септември е 54,63%. Той също се използва за водоснабдяване на Южното Черноморие.

Останалите язовири за питейно-битови нужди са с високи обеми (виж графиката), като водите в тях към началото на месеца са 68,2% от общия. Тенденцията за всичките 15 водни басейна обаче е водата в тях да намалява.

На депутатски въпрос относно водоснабдяването в област Стара Загора министър Димитров отговори, че проблем няма. Той уточни, че яз. “Копринка”, който също е с нисък обем - 20% от общия заради сушата, няма отношение към водоснабдяването за питейно-битови нужди на областта. Язовир “Копринка” има годишен изравнител с обем 142 млн. кубика, към 16 септември обемът е 19 млн., но той служи за енергетика, промишлени цели и напояване. По думите на министър Димитров проблем с водоснабдяването от кладенците в Казанлъшко, които са между Стара планина и терасата на р. Тунджа, няма.

Ако се запази тази тенденция към минимален приток, ще бъде нарушено подаването за промишлените цели, а при продължаващо засушаване ще бъдат редуцирани и водите за напояване. От язовира не се изпуска нерегулирано вода, всичко е по разрешителен график, но в неправилна посока през последните 15 години, уточни Димитров. Той разясни, че язовирът събира водата само за една година. На мястото, където се намира, може да се напълни два пъти за една година, но водата няма къде да отиде. Когато “Копринка” е пълен, водата отива към яз. “Жребчево”, а когато и двата са пълни - отива към Стара Загора.

По данни на Министерството на регионалното развитие

към края на

август воден

режим има

в 8 града и

213 села

в 46 общини в страната. Градовете са Сливен, Омуртаг, Радомир, Елена, Котел, Добрич, Ловеч и Тетевен. Причината е намален дебит на водоизточниците или нарушения във водоснабдяването.

14 от тези населени места се обслужват от ВиК - Йовковци, пет от тях са в община Павликени. Засегнати са 10 174 жители. Затова МРРБ изрази готовност да съдейства на общината за извършване на проучвания за нови водоизточници или реконструкция на инфраструктурата в село Караисен - едно от населените места с воден режим. Като по-дългосрочно решение ВиК - Йовковци, е предложил яз. “Александър Стамболийски”, който в момента се използва за електроенергия и напояване”, да започне да се ползва и за битови нужди.

Българският ВиК холдинг пък ще помогне с финансиране за решаване на водния проблем на квартал “Мътница” в Шумен. Прогнозната стойност на проекта е 370 хил. лв.

Споделете

CAPTCHA изображение
120 лв. помощ за храна за някои бедни пенсионери, няма да вдигат двойно пенсиите до 369 лв.

120 лв. помощ за храна за някои бедни пенсионери, няма да вдигат двойно пенсиите до 369 лв.

Сачева чу съветите на социалните министри от “Клуб “24 часа” Визионери” Всички ще се вдигнат с 5% от 1 юли 2021 г. Средната пенсия става 489 лв.  Максималният осигурителен доход замръзва на 3000 лв. От 1 януари 2021 г. минималната пенсия ще е 300 лв., а таванът ще достигне до 1440 лв. От първи юли пък всички останали пенсии да се вдигнат еднакво

Експедиция в Балкана разкри: Българският Клондайк е в Средна гора

Експедиция в Балкана разкри: Българският Клондайк е в Средна гора

Дупки в скалите крият злато и сребро Злато извира от Сърнена Средна гора! Благородният метал е съхранен стотици години наред в специални дупки в скалите, наречени шарапани. Първите проби за наличие на злато вече са направени и резултатите са категорични - тези тракийски светилища крият в недрата си не само злато, но и сребро

Регистрират кладенците до 27 ноември

Регистрират кладенците до 27 ноември

До 27 ноември собствениците на кладенци, сондажи, герани, дренажи и други съоръжения за подземни води за битови цели трябва да се регистрират в съответната Басейнова дирекция, напомня Министерството на околната среда. В противен случай тези съоръжения няма да може да се използват и ще се ликвидират за сметка на собственика

Ердоган: Турция откри 405 млрд. куб.м природен газ в Черно море

Ердоган: Турция откри 405 млрд. куб.м природен газ в Черно море

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган съобщи, че общият обем газ, който Турция е открила в находище в Черно море, е 405 млрд. куб.м, предаде Анадолската агенция. Ердоган, придружаван от вицепрезидента Фуат Октай, министъра на финансите и държавната хазна Берат Албайрак и други държавни лица, посети кораба "Фатих"

Емил Димитров: Ще поискаме отлагане на регистрацията на кладенците

Емил Димитров: Ще поискаме отлагане на регистрацията на кладенците

Емил Димитров посочи като причина за това кризата с коронавируса Министърът на околната среда и водите Емил Димитров ще поиска отлагане с 1 година на регистрирането на кладенците. „Обсъждаме го с министъра на земеделието. От 10 години се върти проблемът. Но тази година заради коронавируса е по-добре да го отложим с 1 или 2 години”

Всички пенсии с 5% нагоре от 1 юли, минималната става 300 лева от 1 януари

Всички пенсии с 5% нагоре от 1 юли, минималната става 300 лева от 1 януари

Всички пенсии ще се вдигнат с 5% по швейцарското правило от 1 юли, а минималната ще се вдигне от 250 на 300 лева още от 1 януари. От началото на годината таванът пък ще се вдигне с 20% и ще стане 1440 лв. Това предвижда проектът на закона за Държавното обществено осигуряване за 2021 г., с който "24 часа" разполага.  Бонусът от 50 лв

АКТУАЛНО

Дългът на България за 2019 г. е 20.2% от БВП

7 апартамента под 60 кв. м в брой 4 на "Малкото жилище"

Площта на дома отдавна не е определяща за функционалността му и за добрия стил на интериора. Защото винаги има начини те да се постигнат, а и към тях да се добавят оригиналност, индивидуалност и комфорт. Как да го направим? Много от отговорите са в брой 4 на "Малкото жилище", книжката, която е част от поредицата на списание "Идеален дом"

Парламентът реши: БУЛСТАТ-ът става 9-цифрен, за да не съвпада с ЕГН-то

Промяната ще засегне близо 300 486 лица в България Задължителна смяна на БУЛСТАТ-а очаква хората със свободни професии, адвокати, занаятчии, земеделски производители и други. От 10-цифрен той ще стане 9 и ще се генерира от специален софтуер на случаен принцип от Агенцията по вписванията. Това решиха депутатите след като приеха на второ четене

Заради кризата: 2020 г. икономиката се свива с 3%, догодина тръгва пак нагоре с 2,5%

Доходите ще растат с 5%, инфлацията ще е 1,4%, данъците остават без промяна Кризата ще свие българската икономика с 3% тази година, но догодина отново тръгва нагоре. Очакваният ръст е 2,5% и все още няма да достигне предкризисното си равнище от 2019 г. Това е записано в есенната макроикономическа прогноза на финансовото министерство

В зимните курорти - с маски на лифта, кабинките ще са отворени

В ски училищата се приемат до 10 човека Туристите в зимните курорти трябва да носят маски на лифтовете, включително и в кабинките. Те ще се дезинфекцират по график - поне три пъти на ден. Кабините ще работят с отворени прозорци и шлюзове, за да се проветрява въздухът, като броят на хората в закритите лифтове може да бъде ограничаван по преценка на

БИЗНЕС НОВИНИ

НЕ ПРОПУСКАЙ

Над 10 млрд. лв. дефицит в бюджета за 2 г. заради пандемията

ЕС отпуска 40 млн. евро за малките и средните предприятия заради кризата

С 40 милиона евро ЕС подпомага малките и средните предприятия, за да осигурят безопасни условия на труд и нормален работен процес в условията на COVID пандемия. В края на октомври месец се очаква Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) да отвори за кандидатстване процедура „Адаптиране на

Агенцията по храните хвана палма в сирене в Перник, глобата е до 6000 лв.

Агенцията по храните откри немлечни мазнини (палма) в една проба сирене и несъответствие по физикохимични показатели в друга проба сирене и в две от кашкавал. Продуктите са взети от обекти за търговия на дребно в Перник от комисия от експерти от БАБХ, Асоциацията на млекопреработвателите, Националната асоциация на млекопреработвателите

САЩ разширяват санкциите срещу “Турски поток”

“Русия използва своите тръбопроводи за създаването на национална и регионална зависимост от руските енергийни доставки, а Москва разширява своето политическо, икономическо и военно влияние, отслабва европейската сигурност. Тези тръбопроводи (“Северен поток-2”, “Турски поток”) намаляват енергийната диверсификация на Европа и, следователно

Европарламентът настоява ЕС да върне визите за САЩ заради България

Европейският парламент ще гласува днес резолюция, в която призовава ЕС да върне визите за американски граждани. Причината е, че гражданите на България, Румъния, Кипър и Хърватия не могат да пътуват безвизово в САЩ, предаде БНТ. Европейският парламент прие подобна резолюция и преди три години, но до реално връщане на визите за американци не се

ОЩЕ ОТ БИЗНЕС НОВИНИ

"Ню Йорк таймс": Тръмп има банкова сметка в Китай

Предлага се цената на природния газ през ноември да бъде 27,03 лв./MWh

Предложението на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цена на природения газ за ноември в размер на 27,03 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) беше обсъдено на открито заседание в Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ днес. Поради усложнената епидемиологичната обстановка в страната представителите на обществения доставчик

САЩ: Искът срещу "Гугъл" не е заведен по желание на Тръмп

Американското министерство на правосъдието подаде иск срещу "Гугъл", като го обвини в нарушаване на закона за конкуренцията, с цел запазване на монопола върху търсенето в интернет и онлайн рекламата, предаде БНТ. Антимонополният иск е заведен след повече от година разследване и е подаден в момент, в който дейността на технологичните гиганти се

840 туроператори и агенти кандидатствали за помощта от 10 млн. лв за ковид кризата

840 туроператори и туристически агенти подадоха заявления за помощта от 10 млн. лв. по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“. Бюджетът на всички постъпили предложения е над 64,131 млн. лв, съобщиха от Министерството на туризма. Срокът, в който всички крайни потребители можеха да подават своите заявления за европейско

Автобусните превозвачи могат от днес да кандидатстват за финансова подкрепа

От 10.00 ч. днес автобусните превозвачи ще имат възможност да кандидатстват по мярката за финансова подкрепа. Крайният срок за подаване на заявленията е до 17.00 ч. на 10 ноември 2020 г. Това съобщиха на сайта на Министерството на транспорта. Фирмите могат да се запознаят с пакета документи от интернет страницата на Министерството на транспорта

АКТУАЛНО ОТ БИЗНЕС НОВИНИ